Συστατικά:

AQUA
Isotridecanol, ethoxylated
Methylchloroisothiazolinone
Methylisothiazolinone
2-t-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE
allyl heptanoate
BENZYL ACETATE
Hexyl Salicylate
PARFUM
GAMMA-UNDECALACTONE
2-octyl-2H-isothiazol-3-one
2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE”
a-hexylcinnamaldehyde
Limonene
BENZISOTHIAZOLINONE
HEXAHYDROHEXAMETHYL
4′-tert-butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetophenone
Copper dinitrate